Analergin Neo 5mg 10 tablet

Značka: Analergin
109 Kč –29 %
analergin5x10
109 Kč –29 % 77 Kč / ks 69 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, přetrvávající alergická rýma, chronická kopřivka.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě alergie. Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými stavy, jako jsou senná rýma, perzistující (přetrvávající) alergická rýma a chronická kopřivka.

Levocetirizin účinná látka obsažená v Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě alergie.

Složení – účinné látky:

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta

Analergin Neo obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.

Složení – pomocné látky:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Popis přípravku:

Analergin Neo 5 mg je bílá až téměř bílá, potahovaná tableta oválného tvaru. Na jedné straně tablety je vyraženo „LC5“ a na druhé straně je tableta hladká

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Analergin Neo 5 mg jestliže jste alergický(á) na levocetirizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo jestliže trpíte závažným selháním ledvin

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů) sucho v ústech bolest hlavy únava ospalost

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů) vyčerpanost bolest břicha

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

Alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo polykací obtíže spolu s kopřivkou (angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být fatální. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte levocetirizin užívat a neprodleně vyhledejte lékaře. agresivita agitovanost záchvaty poruchy vidění palpitace (bušení srdce) nevolnost zánět jater svědění vyrážka kopřivka místní reakce přecitlivělosti kůže bolest svalů zvýšení tělesné hmotnosti abnormální hodnoty funkčních jaterních testů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Levocetirizin může ovlivnit účinky jiných léků. Naopak, jiné léky mohou ovlivnit působení levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální funkci mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin). U citlivých pacientů může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává.

Speciální upozornění:

Děti a dospívající

Před užitím přípravku Analergin Neo 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podávání přípravku Analergin Neo5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné potahované tablety neumožňují odpovídající úpravu dávkování.

Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná rizika.

Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Dávkování:

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta Analergin Neo 5 mg denně.

Přípravek Analergin Neo 5 mg tablety není určen dětem do 6 let.

Pokud trpíte mírným až středně závažným selháním ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění.

Délka léčby závisí na typu, délce a průběhu Vašeho onemocnění.

Řiďte se radou svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo 5 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více levocetirizinu, než jste měl(a), můžete se cítit ospalý(á). U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Ihned kontaktujte lékaře, který určí další potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo 5 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Vyčkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo 5 mg

Předčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění, pro které jste levocetirizin užívali.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:

Tablety Analergin Neo 5 mg se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou.

Přípravek Analergin Neo 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti léčení přípravkem Analergin Neo 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu. U citlivých pacientů může být zvýšen účinek alkoholu.

Přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje laktózu

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Uchovávání:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Analergin Neo užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd., Debrecen, Maďarsko

Balení: 10 tablet

Čtěte pozorně příbalovou informaci

Příbalový leták ke stažení zde

Doplňkové parametry

Kategorie: Kožní alergie
Záruka: 3 roky
Hmotnost: 0.01 kg
SUKL KÓD: 0201921
EAN: 8592387018577
PDK: 2891233
REŽIM VÝDEJE: Volně prodejné HVLP
FORMA: Tobolky
VÝROBCE: Teva
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antihistaminika pro systémovou aplikaci, piperazinové deriváty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: